1

CASES

We adhering to the guiding ideology of "people-oriented,mutually beneficial win-win".

  • Name: Chongqing, Qianjiang, Wangcang

Chongqing, Qianjiang, Wangcang

Tel:028-83921200 83921114 
Fax:028-83921866